عنوان برنامه: موانع اجرای آرای داوری در دادگاه
سخنرانان: آقای دکتر عیسی امینی و آقای دکتر سید مفید کلانتریان
تاریخ برگزاری: شنبه و یکشنبه ۱۴ و ۱۵ اسفند ۱۴۰۰
ساعت برگزاری: ۱۸ الی ۲۰
ثبت نام پایان یافته است.
مشخصات فردی
*
*
*
*
شرایط ثبت نام در دوره‌های آموزشی

۱. گواهی شرکت در این برنامه منوط به حضور در هر دو روز برنامه می‌باشد.

۲. گواهی شرکت در این برنامه ظرف یک ماه پس از برگزاری برنامه از طریق ایمیل و پیامک برای شرکت کنندگان ارسال خواهد شد.

۳. امکان انصراف پس از ثبت نام وجود نداشته و وجوه واریزی قابل استرداد نمی باشد.

۴. ثبت نام صرفا از طریق وبسایت امکان پذیر بوده و هیچگونه ثبت نامی خارج از فرآیند مندرج در وبسایت به عمل نخواهد آمد.

۵. فایل ضبط شده برنامه در اختیار شرکت کنندگان قرار نخواهد گرفت.

۶. برنامه به صورت آنلاین بوده و لینک مربوط به اتصال از طریق ای‌میل و پیامک در اختیار شرکت‌کنندگان قرار خواهد گرفت.